Core Web Vitals - strony noindeks mogą wpływać na jego ocenę