Dane uporządkowane wykraczające poza wytyczne, wspomagają SEO